آزمون SAT

آزمون SAT از مهمترین آزمون های موجود در سطح جهان است که توسط موسسه کالج برد آمریکا طراحی می شود. بسیاری از دانشگاه های معتبر در سراسر دنیا مانند کانادا، آمریکا، استرالیا، اتریش و ترکیه با نمره قبولی آزمون اس ای تی اقدام به پذیرش دانشجو می کند. زبان امتحان آزمون SAT انگلیسی است و با سوالات زبان انگلیسی و ریاضی متقاضیان را مورد سنجش قرار می دهد. این آزمون بهترین انتخاب برای افرادی است که در مقطع دوازدهم در ایران درس می خوانند. در ادامه قصد داریم آزمون SAT  را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم با ما همراه باشید.

 

آزمون SAT

آزمون SAT  چیست؟

آزمون اس ای تی یک آزمون استاندارد است که توسط شرکت کالج برد به طور تقریبی هر دوماه یکبار در سرتاسر جهان برگزار می شود. سوالات در آزمون اس ای تی از شما نمی خواهد که پایتخت کشور ها را نام ببرید، اسم نویسنده رمان هملت را بگویید .آزمون اس اتی از شما درباره مطالب حفظی نخواهد پرسید و شما نیاز به حفظ کردن چیزی نخواهید بود. در عوض سوالاتی از شما می پرسد که شما روی قدرت استدلال خود تمرین کنید. آزمون SAT  یا آزمون اس ای تی یک آزمون استاندارد است که توسط شرکت کالج برد به طور تقریبی هر دوماه یکبار در سرتاسر جهان برگزار می شود. سوالات در آزمون اس ای تی از شما نمی خواهد که پایتخت کشور ها را نام ببرید، اسم نویسنده رمان هملت را بگویید یا ... . آزمون SAT  از شما درباره مطالب حفظی نخواهد پرسید و شما نیاز به حفظ کردن چیزی نخواهید بود.در عوض سوالاتی از شما می پرسد که شما روی قدرت استدلال خود تمرین کنید.

ساختار آزمون SAT  چگونه است؟

موضوع سوالات آزمون اس ای تی درباره ریاضیات و زبان است. این آزمون  چهار بخش دارد 

 1. reading test (مهارت خواندن)
 2. the writing and language test(دانش شما را در زمینه اصول گرامر می سنجد
 3. the math test (قسمت ریاضیات)
 4. the essay 

نام بخش    زمان اختصاص داده شده(دقیقه)    تعداد سوالات

نام بخش

زمان اختصاص داده شده(دقیقه)

تعداد سوالات

Reading

65

52

Writing and Language

35

44

math

80

58

)Essayاختیاری(

50

1

 

بخش مقاله نویسی( essay) اختیاری است، اما بعضی از دانشگاه ها از متقاضیان می خواهند که در این بخش نیز شرکت کنند.

بخش Evidence-based reading

مدت زمان در نظر گرفته شده برای این بخش ۶۵ دقیقه است که شامل ۵۲ سوال چهار گزینه ای است. تمام این سوالات مرتبط با ۵ متنی است که در این آزمون وجود دارد و بعضی از متن ها شامل نمودار و جدول هستند. در جدول زیر موضوعات و ساختار کلی ، متداول این قسمت را مشاهده خواهید کرد.

سوال ۱۰ تا ۱

متنی از آثار ادبی آمریکا و جهان

سوال ۲۱ تا ۱۱

متنی از علوم اجتماعی که یک نمودار در آن قرار دارد

سوال ۳۱ تا ۲۲

متن دو قسمتی علمی

سوال ۴۲تا ۳۲

متنی ازمطالعات اجتماعی

سوال ۴۳ تا ۵۲

متنی علمی که یک نمودار در آن قرار دارد

 


سوالات این بخش را می شود به چندین نوع تقسیم کرد:

 1. -در برخی از سوالات جمله ای مطرح می شود که از متن نتیجه گیری شده است و از شما می خواهد که پیدا کنید که کدام قسمت متن به این جمله اشاره دارد
 2. -گاهی اوقات شما مشاهده میکنید که در سوال کلمه ای داده شده است که در متن قرار دارد و از شما می خواهد که تعیین که این کلمه در این متن چه معنی دارد
 3. -گروهی از سوالات مهارت تحلیلی شما را می سنجند، این سوالات که اصولا در قسمت متن های علمی پدیدار می شود از شما می خواهد که جواب سوال را از نمودار پیدا کنید
 4. -بعضی سوالات به طور کلی از متن سوال می شود . برای مثال از شما می پرسد نظر نویسنده درباره موضوع نگارش شده  چیست و شما باید گزینه مناسب را انتخاب کنید.

سوالات این بخش از نظر سختی و آسانی به ترتیب نیستند اما نکته حائز اهمیت این است که معمولا سوالات از نظر جایگاه آن ها در متن به ترتیب است. برای مثال اگر جواب سوال ۳ در خط ۱۰ متن باشد جواب سوال ۴ در خط های ۱۱ به بعد قرار دارد.

 

بخش Writing and language test

در این قسمت ۴۴ سوال چهار گزینه ای قرار دارد. در این آزمون ۴ متن وجود دارد که یک یا دو عدد از آن ها دارای نمودار یا جدول هستند. در زیر جدول فرمت کلی که در این بخش موضوعات و ساختار کلی متداول این بخش را مشاهده می کنید. در این بخش بیشتر معلومات شما در زمینه قواعد گرامر زبان انگلیسی مورد سنجش قرار می گیرد

سوال ۱ تا ۱۱

موضوع مرتبط با شغل

سوال ۱۲ تا ۲۲

علوم انسانی

سوال ۲۳ تا ۳۳

علوم اجتماعی

سوال ۳۴ تا ۴۴

متن های علمی

 


سوالات این بخش را می توان به چند نوع تقسیم کرد

 1. در برخی از سوالات معنی کلمه ای را در متن از شما می خواهد
 2. در بخشی عظیمی از سوالات زیر کلمه یا جمله ای خط کشیده است و سوال از شما می خواهد در صورتی که این جمله و کلمه از نظر گرامری(زمان فعل،علائم نگارشی و ...) اشتباه هست گزینه صحیح را انتخاب کنید در غیر این صورت گزینه No Change  را انتخاب کنید
 3. در گروهی دیگر از سوالات از شما می خواهد که در صورتی که مکان یک جمله یا پاراگراف صحیح نمی باشد گزینه صحیح را انتخاب کنید در غیر از این صورت گزینه NO Change  را انتخاب کنید.
 4. در متن هایی که دارای نمو دار یا جدول می باشند و باید جواب سوال را با توجه به آن ها انتخاب کنید.

سوالات به ترتیب آسان به سخت یا برعکس نیستند اما همانند ریدینگ از نظر جایگاه آن ها در متن به ترتیب هستند.

بخش Evidence-based reading

 

مدت زمان در نظر گرفته شده برای این بخش ۶۵ دقیقه است که شامل ۵۲ سوال چهار گزینه ای است. تمام این سوالات مرتبط با ۵ متنی است که در این آزمون وجود دارد و بعضی از متن ها شامل نمودار و جدول هستند. در جدول زیر موضوعات و ساختار کلی، متداول این قسمت را مشاهده خواهید کرد.

سوال ۱۰ تا ۱

متنی از آثار ادبی آمریکا و جهان

سوال ۲۱ تا ۱۱

متنی از علوم اجتماعی که یک نمودار در آن قرار دارد

سوال ۳۱ تا ۲۲

متن دو قسمتی علمی

سوال ۴۲تا ۳۲

متنی ازمطالعات اجتماعی

سوال ۴۳ تا ۵۲

متنی علمی که یک نمودار در آن قرار دارد

سوالات این بخش را می شود به چندین نوع تقسیم کرد:

در برخی از سوالات جمله ای مطرح می شود که از متن نتیجه گیری شده است و از شما می خواهد که پیدا کنید که کدام قسمت متن به این جمله اشاره دارد.
گاهی اوقات شما مشاهده می کنید که در سوال کلمه ای داده شده است که در متن قرار دارد و از شما می خواهد که تعیین که این کلمه در این متن چه معنی دارد.
گروهی از سوالات مهارت تحلیلی شما را می سنجند، این سوالات که اصولا در قسمت متن های علمی پدیدار می شود از شما می خواهد که جواب سوال را از نمودار پیدا کنید.
بعضی سوالات به طور کلی از متن سوال می شود. برای مثال از شما می پرسد نظر نویسنده درباره موضوع نگارش شده چیست و شما باید گزینه مناسب را انتخاب کنید.
سوالات این بخش از نظر سختی و آسانی به ترتیب نیستند اما نکته حائز اهمیت این است که معمولا سوالات از نظر جایگاه آن ها در متن به ترتیب است. برای مثال اگر جواب سوال ۳ در خط ۱۰ متن باشد جواب سوال ۴ در خط های ۱۱ به بعد قرار دارد.

بخش Writing and language test

در این قسمت ۴۴ سوال چهار گزینه ای قرار دارد. در این آزمون ۴ متن وجود دارد که یک یا دو عدد از آن ها دارای نمودار یا جدول هستند. در زیر جدول فرمت کلی که در این بخش موضوعات و ساختار کلی متداول این بخش را مشاهده می کنید. در این بخش بیشتر معلومات شما در زمینه قواعد گرامر زبان انگلیسی مورد سنجش قرار می گیرد.

سوال ۱ تا ۱۱

موضوع مرتبط با شغل

سوال ۱۲ تا ۲۲

علوم انسانی

سوال ۲۳ تا ۳۳

علوم اجتماعی

سوال ۳۴ تا ۴۴

متن های علمی


سوالات این بخش از آزمون را می توان به چند نوع تقسیم کرد که شامل موارد زیر می شود:

در برخی از سوالات معنی کلمه ای را در متن از شما می خواهد
در بخشی عظیمی از سوالات زیر کلمه یا جمله ای خط کشیده است و سوال از شما می خواهد در صورتی که این جمله و کلمه از نظر گرامری(زمان فعل، علائم نگارشی و غیره) اشتباه هست گزینه صحیح را انتخاب کنید در غیر این صورت گزینه No Change  را انتخاب کنید
در گروهی دیگر از سوالات از شما می خواهد که در صورتی که مکان یک جمله یا پاراگراف صحیح نمی باشد گزینه صحیح را انتخاب کنید در غیر از این صورت گزینه NO Change  را انتخاب کنید.
در متن هایی که دارای نمو دار یا جدول می باشند و باید جواب سوال را با توجه به آن ها انتخاب کنید.
سوالات به ترتیب آسان به سخت یا برعکس نیستند اما همانند مهارت خواندن از نظر جایگاه آن ها در متن به ترتیب هستند.

 

بخش ریاضیات Math 

قسمت ریاضیات این آزمون به 2 بخش تصمیم می شود. در قسمت اول شما اجازه استفاده از ماشین حساب را ندارید. این قسمت شامل ۲۰ سوال می باشد که ۲۵ دقیقه زمان برای آن در نظر گرفته شده. از این ۲۰ سوال، ۱۵  سوال به صورت چهار گزینه است و جواب پنج سوال باید در پاسخ برگ مخصوص نوشته شود. در قسمت دوم متقاضی اجازه استفاده از ماشین حساب را دارد. این قسمت شامل ۳۸ سوال می باشد و ۵۵ دقیقه زمان برای آن در نظر گرفته شده. این بخش را ۳۰ سوال چهار گزینه و ۸ سوال که باید جواب آن ها در پاسخ نامه مخصوص نوشته شود تشکیل داده است. در قسمت ریاضی آزمون SAT و چه بسا در کل آزمون مساله اصلی زمان است. قسمت ریاضیات این آزمون اس ای تی یا SAT به بخش تصمیم می شود. در قسمت اول شما اجازه استفاده از ماشین حساب را ندارید.این قسمت شامل ۲۰ سوال می باشد که ۲۵ دقیقه زمان برای آن در نظر گرفته شده.از این ۲۰ سوال،۱۵ سوال به صورت چهار گزینه است و جواب پنج سوال باید در پاسخ برگ مخصوص نوشته شود.در قسمت دوم متقاضی اجازه استفاده از ماشین حساب را دارد.این قسمت شامل ۳۸ سوال می باشد و ۵۵ دقیقه زمان برای آن در نظر گرفته شده.این بخش را ۳۰ سوال چهار گزینه و ۸ سوال که باید جواب آن ها درپاسخ نامه مخصوص نوشته شود تشکیل داده است.در قسمت ریاضی آزمون اس ای تی و چه بسا در کل آزمون مساله اصلی زمان است.سطح سوالات ریاضی این آزمون در حد دبیرستان می باشدو بعضی از مباحث مانند انتگرال نیز در این آزمون وجود ندارد.اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا مباحث تدریس شده در مدارس ایران بخش ریاضیات این آزمون را پوشش می دهد یا نه باید بگوییم تقریبا بله.

 

بخش ریاضیات MATH

سطح سوالات ریاضی این آزمون درحد دبیرستان می باشد و بعضی از مباحث مانند انتگرال نیز در این آزمون وجود ندارد. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا مباحث تدریس شده در مدارس ایران بخش ریاضیات این آزمون را پوشش می دهد یا نه باید بگوییم تقریبا بله. آیا می شود در این آزمون نمره عالی کسب کرد؟ بله، SAT یک آزمون است که تخمین می زند عملکرد شما به عنوان به دانشجو در دانشگاه چگونه خواهد بود. برای کسب نمره عالی در این آزمون باید به صورت اختصاصی برای این آزمون آماده شوید و باید مطابق با نوع سوالات و شرایط آزمون آماده شوید. برای مثال گرامرهای لازم برای کسب نمره مطلوب در این آزمون تا حد زیادی مشخص هست و شما با تمرین بر روی آن ها و یادگیری تکنیک ها شانس بسیار بالایی خواهید داشت.

بخش مقاله نویسی Essay

این بخش از آزمون اختیاری است و متقاضی با توجه به دانشگاه های هدف انتخاب می کند که در آن شرکت کند یا نه. بسیاری از دانشگاه شرکت در بخش را اجباری نمی دانند. در این بخش شما باید که مقاله کوتاه را بخوانید و سپس طبق فاکتور هایی که به شما گفته می شود آن را نقد کنید. این بخش از آزمون اختیاری است و متقاضی با توجه به دانشگاه های هدف انتخاب می کند که در آن شرکت کند یا نه. بسیاری از دانشگاه شرکت در بخش را اجباری نمی دانند.در این بخش شما باید که مقاله کوتاه را بخوانید و سپس طبق فاکتور هایی که به شما گفته می شود آن را نقد کنید.

سیستم نمره دهی

نمره آزمون اس ای تی از ۴۰۰ تا ۱۶۰۰ می باشد که این نمره متشکل از دو قسمت زبان ((Evidence-based reading ,Writing  و ریاضیات می باشد که هر کدام ۸۰۰ نمره دارد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا می شود این آزمون را در ایران داد؟ خیر. اما خوشبختانه در کشور های نزدیک و همسایه ایران مانند امارات،گرجستان، ترکیه و غیره این آزمون برگزار می شود. آیا ارزش دارد به کشور های همسایه بابت شرکت در آزمونSAT,ACT  سفر کرد؟ صددرصد، اگر شما واقعا به درس خواندن در دانشگاه های برتر آمریکا و سنگاپور فکر می کنید و اینکه هزینه های تحصیل شما توسط دانشگاه پرداخت شود شرکت در این آزمون ها صددرصد ارزش دارد. 

 

سیستم نمره دهی

برای  شرکت در آزمونSAT  شما باید یک سفر دو روزه به کشور های همسایه مانند ترکیه بروید اما شانس پذیرش خود افزایش می دهید، برای مثال دانشگاهی مثل هاروارد با توجه به سطح مالی دانشجو تا مبلغ ۷۸ هزار دلار سالانه بابت مخارج تحصیل و زندگی به شما پرداخت می کند. در نتیجه قطعا از نظر اقتصادی به شرطی که خود را برای شرکت در این آزمون ها آماده کنید بسیار مقرون به صرفه است. 

آزمون های SAT  و ACT  آزمون هایی استاندارد می باشند که برای ورود به مقطع کارشناسی طراحی شده است. دانشگاه های برتر آمریکا، سنگاپور و بسیاری از دانشگاه های برتر دنیا نمرات این آزمون ها را به عنوان بخشی مهمی از پرونده متقاضیان در نظر می گیرند. آزمون SAT از بخش های مختلفی از جمله ریاضی، مقاله نویسی، و غیره تشکیل شده است که با دریافت نمره قبولی می توان پذیرش یکی از دانشگاه های برتر سنگاپور یا آمریکا را دریافت نمود. با قبولی در این آزمون دانشگاه مورد نظر هزینه تحصیل و زندگی را به شما پرداخت می کند و از این رو قبولی در این آزمون بسیار با ارزش است. چنانچه قصد شرکت در آزمون معتبر و استاندارد اس ای تی را دارید می توانید با مطالعه و تحقیق در این زمینه و مشاوره با افراد متخصص بهترین تصمیم را بگیرید. آزمون های SAT  و  ACT  آزمون هایی استاندارد می باشد که برای ورود به مقطع کارشناسی طراحی شده است. دانشگاه های برتر آمریکا، سنگاپور و بسیاری از دانشگاه های برتر دنیا نمرات این آزمون ها را به عنوان بخشی مهمی از پرونده متقاضیان در نظر می گیرند. در ادامه آزمون SAT  را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. جهت کسب اطلاعات درباره آزمون ACT  به این لینک مراجعه کنید.
 

آزمون SAT

آیا می شود در این آزمون نمره عالی کسب کرد؟

بله، اس ای تی یک آزمون است که تخمین می زند عملکرد شما به عنوان به دانشجو در دانشگاه چگونه خواهد بود.برای کسب نمره عالی در این آزمون باید به صورت اختصاصی برای این آزمون آماده شوید و باید مطابق با نوع سوالات و شرایط آزمون آماده شوید.برای مثال گرامر های لازم برای کسب نمره مطلوب در این آزمون تا حد زیادی مشخص هست و شما با تمرین بر روی آن ها و یادگیری تکنیک ها شانس بسیار بالایی خواهید داشت.

آیا می شود این آزمون را در ایران داد؟

خیر.اما خوشبختانه در کشور های نزدیک و همسایه ایران مانند امارات،گرجستان،ترکیه و ... این آزمون برگزار می شود.

آیا ارزش دارد به کشور های همسایه بابت شرکت در آزمون SAT,ACT  سفر کرد؟

صددرصد،اگر شما واقعا به درس خواندن در دانشگا های برتر آمریکا و سنگاپور فکر میکنید و اینکه هزینه های تحصیل شما توسط دانشگاه پرداخت شود شرکت در این آزمون ها صددرصد ارزش دارد.برای  شرکت در آزمون SAT  شما باید یک سفر دو روزه به کشور های همسایه مانند ترکیه بروید اما شانس پذیرش خود n افزایش می دهید برای مثال دانشگاهی مثل هاروارد با توجه به سطح مالی دانشجو تا مبلغ ۷۸ هزار دلار سالانه بابت مخارج تحصیل و زندگی به شما پرداخت میکند. در نتیجه قطعا از نظر اقتصادی به شرطی که خود را برای شرکت در این آزمون ها آماده کنید بسیار مقرون به صرفه است.

4202 رتبه بندی این مطلب:
3.5

نوشتن یک نظر

با تکمیل این فرم شما شرایط و قوانین و حریم خصوصی این سایت رو خوانده و قبول میکنید
افزودن نظر

انتخابگر پوسته