دنبال اخذ پذیرش در برترین دانشگاه‌های دنیا هستید؟

در آقای اپلای شما می توانید به صورت اقساط پکیج های اپلای را خریداری کنید

رضایت شما شرط ماست

متقاضی لحظه به لحظه در جریان فرآیند اپلای قرار حواهد گرفت و تا زمانی که از پرونده خود و متن های نگارش شده توسط ما رضایت نداشته باشد پرونده وی برای دانشگاه ارسال نخواهد شد.

فرآیند اپلای اختصاصی

در آقای اپلای هیج متن از قبل آماده ای وجود ندارد.تمام فرآیند اپلای و متن هایی که باید نگارش شوند به طور خاص برای متقاضی پس از چندین جلسه ویدیو کنفرانس یا تماس صوتی نگارش می شوند.