fatemz
  •  fatemz
  • 60.4% (دوست داشتنی)
  • عضو آغاز کننده موضوع
2023-07-11T21:01:30Z
تبدیل ورک پرمیت کانادا به ویزاهای دیگر
در حال حاضر امکان تبدیل مجوز کار شما به استادی پرمیت کانادا (مجوز تحصیل یا Study Permit) یا ویزیتور ویزا (ویزای توریستی کانادا) وجود دارد که البته هر کدام شرایط خاص خود را دارد که در این قسمت به توضیح آن‌ها پرداخته شده است:

· تبدیل مجوز کار به مجوز تحصیل کانادا
برخی افراد هنگامی که با مجوز کار داخل خاک کانادا هستند، تصمیم به اپلای برای دانشگاه می‌گیرند. خوشبختانه این تبدیل امکان‌پذیر است، اما حتما باید توجه شود که پروسه باید پیش از اتمام انقضای مجوز کار انجام بگیرد.

این امر با اخذ پذیرش از یکی از دانشگاه‌های معتبر کانادا و سپس گرفتن مجوز تحصیل امکان‌پذیر است. در حین انجام امور مرتبط با پذیرش دانشگاه، متقاضی می‌تواند با استفاده از مجوز کار خود کار کند؛ اما در صورتی که انقضای مجوز کار شخص در این زمان به اتمام برسد می‌تواند تا تعیین وضعیت تحصیلی خود در کانادا بماند، اما دیگر امکان کار کردن نخواهد داشت.

· تبدیل مجوز کار به ویزای توریستی کانادا
هنگامی که پروسه تمدید مجوز کار طولانی می‌شود، بعضی افراد تصمیم می‌گیرند مجوز کار خود را تبدیل به ویزای توریستی کنند. این امر قابل انجام است اما توجه داشته باشید که امکاناتی که با داشتن مجوز کار دارید، بسیار بیشتر از ویزای توریستی خواهد بود.

در صورتی که تاریخ ویزای توریستی شما به پایان برسد، مجبور به ترک خاک کانادا خواهید بود. همچنین در صورتی که تاریخ انقضای مجوز کار شما نزدیک باشد، تبدیل آن به ویزای توریستی پیشنهاد نمی‌شود و بهتر است مجوز کار خود را تمدید و از مزایای آن استفاده کنید.