سمانه
  •  سمانه
  • 53.2% (طبیعی)
  • عضو جدید آغاز کننده موضوع
2021-04-16T23:25:52Z
سلام دوستان
من هرچی میگردم تو ایران فقط کتاب های اس ای تی است و کتاب این آزمون و پیدا نمی کنم